thailand uk

เอ็น.วาย.อาร์.

องค์กร เอ็น.วาย.อาร์.
เอ็น.วาย.อาร์. เริ่มต้นธุรกิจในปี พ.ศ.2533 โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฯ และผู้รับเหมาต่อมาเราได้เริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ และคัดเลือกโรงงานในประเทศที่มีมาตรฐานในการผลิตให้เป็นผู้ผลิต ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นที่ยอมรับทั้งจากการไฟฟ้าฯ และเอกชน ปัจจุบันเรายังได้ขยายงานในด้านวิศวกรรมระบบป้องกันการทดสอบอุปกรณ์, จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2534 เอ็น.วาย.อาร์. เริ่มดำเนินธุรกิจอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ, งานวิเคราะห์ทางการแพทย์และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำระดับโลก อาทิจากประเทศสหรัฐอเมริกา, เยอรมันและอื่น ๆ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
ทั้งสองแผนกของเรายึดมั่นในการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งบริการหลังการขายที่ลูกค้าประทับใจ ในการนี้เราใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนให้เราเจริญเติบโตมาด้วยดีและเป็นกำลังใจให้เราประสบความสำเร็จทั้งตลาดในประเทศและก้าวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับกระแสการค้าโลกที่ไร้พรมแดน