สมัครงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอ็น.วาย.อาร์ และเติบโตไปกับเรา
ที่ เอ็น.วาย.อาร์ เราตระหนักดีว่า “บุคลากรคือกำลังสำคัญ” ที่จะขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จและคงความเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือสำหรับวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เราจึงสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และมีความเป็นมิตรต่อกันตามสไตล์ รูปแบบการทำงานแบบ “ครอบครัว” 
การทำงานที่เอ็น.วาย.อาร์. จะเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและเปิดโอกาสสำหรับทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Application Form NYR
Job Vacancy NYR
How to apply NYR

Benefit & Welfare
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่
For recruitment
Contact to Human Resource
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์.
159/21 อาคารคอมมอนเวลธ์ปิ่นเกล้า ชั้น 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : (662) 886-6360
E-mail : chokesak@nyr.co.th

 • Scope of work :
  – Study the products and be able to explain to end-users
  – Liaise with clients and suppliers
  – Others
 • Gender : Male / Female
 • Education : Bachelor or Master Degree in power electrical engineering
 • Ability :

– Fluent English usage
– Knowing networking basic, IP address, LAN, etc.
– Skill in CAD
– Readable single line diagram

 • Experience : 0 – 2 years experience
 • Note :

– Male shall be exempt or passed from military service
– Drivable car with driving license

 • Scope of work:
  – Contact customers to sell products and services.
  – Other
 • Gender : Male / Female
 • Education : Bachelor of sales, marketing and other related fields.
 • Ability to work under pressure
 • Good computer skill in MS Office
 • Scope of work:
  – ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงานติดตั้งระบบต่าง ๆ สำหรับห้อง Clean Room หรือ BSL3
 • คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • ปริญญาตรี วิศวเครื่องเครื่องกล/วิศวไฟฟ้า
  • สามารถเขียนแบบด้วย Autocad ได้
  • สามารถคุมงานต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • Scope of work:
  – Contact customers to sell products and services.
  – Explore and analyze market conditions And market demand
  – Other
 • Gender : Male or Female
 • Eductaion : Bachelor Degree (or Higher)of Science , medical science, Biology, biochemistry, Biotechnology or related field.
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์
 • Experience : Experience will be advantaged
 • Ability to work under pressure
 • Good computer skill in MS Office