­

Inter-trip (Tele protection) & SCADA to PEA

เนื่องจากทาง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีความต้องการในการขนานไฟฟ้าที่ผลิตเองกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (EGAT)
News|