Laboratory Animal Trade Exhibition 2015

เตรียมพบกับเราแผนกวิทยาศาสตร์ พร้อมเครในงานประชุม Laboratory Animal Trade Exhibition 2015
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558
ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
หจก.เอ็น.วาย.อาร์ นำเครื่องมือสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาแสดงในงาน