ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์ (N.Y.R.) มีความยินดีขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จากบริษัท Thermo Scientific ภายในงานมีกิจกรรมร่วมตอบคำถามและรับมอบของที่ระลึกจากทางบริษัทผู้ผลิต

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
ตั้งแต่เวลา 9:00น -15:30น
สถานที่: โรงแรม SD Avenue

ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ค่ะ
โดยติดต่อ คุณนุสรา Email : sales@nyr.co.th
โทร. 02 886 6360 โทรสาร 02 4351708