งานประชุมวิชาการ
“Practical Issues in Transfusion Service”

เตรียมพบกับเราแผนกวิทยาศาสตร์ พร้อมเครื่องในงานประชุมชุมวิชาการหัวข้อ “Practical Issues in Transfusion Service”
ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559  เวลา 8:30 – 16:30 น.
ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า
N.Y.R. (หจก.เอ็น.วาย.อาร์ )นำเสนอเครื่องมือทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จาก Thermo Fisher Scientific มาแสดงในงาน